FM LOGISTIC

Dla FM Logistic prowadziliśmy zarówno kampanie wizerunkowe, jak i komunikację w mediach społecznościowych oraz działania PR (także na rynkach zagranicznych).

Spot wizerunkowy

Spot – działania CSR